BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Nga goja e të drejtit del dituri dhe gjuha e tij flet për drejtësi

Psalmet 37:30

Gjoni 11:25