BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Perëndia është Frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet t'a adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën''

Gjoni 4:24

Gjoni 11:25