BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humb, sepse unë jam Perëndia yt. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime

Isaia 41:10

Gjoni 10:9