BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

duke i folur njeri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj

Efesianeve 5:18
Galatasve 5:5-6