BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'jua japë Biri i njëriut, sepse mbi të Ati, domethënë Perëndia, vuri vulën e tij.''

Gjoni 6:27

Fjalët e urta 23:22