BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Perëndia i kohëve të lashta është streha jote dhe poshtë teje ndodhen krahët e tij të përjetshëm. Ai do ta dëbojë armikun para teje dhe do të thotë: "Shkatërroje!"

Ligji i përtërirë 33:27

Efesianeve 6:12