BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, përsosuni, ngushëllohuni, jini të një mendje, jetoni në paqe; dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju

2 Korintasve 13:11