BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Jezusi shkonte kudo nëpër Galile, duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngatë në popull

Mateu 4:23