BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Atë ditë do të thuhet: "Ja, ky është Perëndia ynë: tek ai kemi shpresuar dhe ai do të na shpëtojë. Ky është Zoti tek i cili kemi shpresuar; të ngazëllojmë dhe të gëzohemi në shpëtimin e tij!"

Isaia 25:9

Amosi 5:24