BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Sa të shumta janë veprat e tua, o Zot! Ti i ke bërë të gjitha me dituri; toka është plot me pasuritë e tua

Psalmet 104:24
2 Timoteut 3:16-17