BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit; Zoti është afër

Filipianeve 4:4

2 Timoteut 1:7