BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Por le të rrjedhë e drejta si uji dhe drejtësia si një burim i përhershëm uji

Amosi 5:24

2 Korintasve 3:5