BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

sikurse edhe e mësuat nga Epafrai, shoku ynë i dashur në shërbesë, i cili është një shërbëtor besnik i Krishtit për ju

Kolosianeve 1:6
1 Korintasve 7:2-6