BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

İşlediğin günahı kendinden uzaklaştırır, Çadırında haksızlığa yer vermezsen

Eyüp 11:14
Okuma :
Yaratılış Mısır'dan Çıkış Levililer Çölde sayım Yasa'nın tekrar Yeşu Hakimler Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Krallar 2 Krallar 1 Tarihler 2 Tarihler Ezra Nehemya Ê-xơ-tê Eyüp Mezmurlar Süleyman'ın Özdeyişleri Vaiz Ezgiler ezgisi Yeşaya Yeremya Ağıtlar Hezekiel Daniel Hoşea Yoel Amos Ovadya Yunus Mika Nahum Habakkuk Sefanya Hagay Zekeriya Malaki Matta Markos Luka Yuhanna Resullerin Romalılara 1 Korintoslulara 2 Korintoslulara Galatyalılara Efeslilere Filipililere Koloselilere 1 Selaniklilere 2 Selaniklilere 1 Timoteosa 2 Timoteosa Titusa Filimona İbranilere Yakub'un 1 Petrus'un 2 Petrus'un 1 Yuhanna'nın 2 Yuhanna'nın 3 Yuhanna'nın Yahuda'nın Vahiy

İncil

Kitab-ı Mukaddes; Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma'yı kapsayan, Hıristiyan inanışının temelini oluşturan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan kitaptır.İncil yaygın olarak tüm zamanların en çok satan kitap olarak kabul edilir, 100 milyon kopya yıllık satış tahmini olup, özellikle ilk kitlesel basılı kitap oldu Batı'da, edebiyat ve tarih üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.

Kitab-ı Mukaddes'in ilk kısmı Eski Ahit ya da Eski Antlaşma olarak adlandırılır.

Kitab-ı Mukaddes'in ikinci bölümünü oluşturan Yeni Ahit ise, İsa'nın sağlığında ve/veya ölümünden sonra Havariler, Hıristiyan din adamları ve alimleri tarafından yazılmıştır. [Wikepedia]Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

Matta 24:35

Oğlum, sözlerime dikkat et, Dediklerime kulak ver.

Süleyman'ın Özdeyişleri 4:20

İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar' diye yazılmıştır.

Matta 4:4

Yasa Kitabı'nda yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün.

Yeşu 1:8
 • Yabancı Sürümleri  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية