BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

Bushimahaygu aad bay ugu farxi doonaan, markaan ammaan kuugu gabyo, Oo xataa naftaydii aad soo furatayna way rayrayn doonta

Sabuurradii 71:23


 

Cutubka 331Reer binu Israa'iil sodcaalladoodii waa kuwan markay gacanta Muuse iyo Haaruun koox koox ugaga soo bexeen dalkii Masar.
2Oo Muuse wuxuu amarka Rabbiga ugu qoray bixitimmadoodii sidii sodcaalladoodu ahaayeen, oo sodcaalladoodii sidii bixitimmadoodu ahaayeen waa kuwan.
3Oo bishii kowaad maalinteedii shan iyo tobnaad ayay Racmeses ka guureen. Habeenkii Kormaridda maalintii ka dambaysay ayay reer binu Israa'iil gacan sarraysa ku bexeen iyadoo Masriyiintii oo dhammu ay u jeedaan,
4intii Masriyiintu ay aasayeen curadyadoodii uu Rabbigu ku dhex laayay oo dhan. Oo ilaahyadoodiina Rabbigu xukummo buu ku soo dejiyey.
5Oo reer binu Israa'iil Racmeses bay ka guureen, oo waxay degeen Sukod.
6Oo Sukodna way ka guureen, oo waxay degeen Eetaam oo ku taal cidlada darafkeeda.
7Oo haddana Eetaam bay ka guureen, oo waxay dib ugu noqdeen Fiihaahiirod oo ku hor taal Bacal Sefoon; kolkaasay degeen Migdol horteeda.
8Oo Haxiirod horteedana way ka guureen, oo badday dhex mareen oo waxay gaadheen cidlada, oo cidladii Eetaam ayay saddex maalmood socodkood ku dhex socdeen, kolkaasay Maaraah degeen.
9Oo Maaraahna way ka guureen, oo waxay yimaadeen Eelim, oo Eelim waxaa ku yiil laba iyo toban ilood oo biyo ah iyo toddobaatan geed oo timir ah, kolkaasay halkaas degeen.
10Oo haddana Eelim way ka guureen, oo waxay degeen Badda Cas agteeda.
11Oo Badda Cas way ka guureen, oo waxay dhex degeen cidlada Siin la yidhaahdo.
12Oo cidladii Siinna way ka guureen, kolkaasay degeen Daafqaah.
13Oo Daafqaahna way ka guureen, oo waxay degeen Aaluush.
14Oo Aaluushna way ka guureen, oo waxay degeen Refiidiim, meeshaas oo aan lahayn biyo ay dadku cabbaan.
15Oo Refiidiimna way ka guureen, oo waxay dhex degeen cidladii Siinay.
16Oo cidladii Siinayna way ka guureen, kolkaasay degeen Qibrood Xatawaah.
17Oo Qibrood Xatawaahna way ka guureen, kolkaasay degeen Xaseerood.
18Oo Xaseeroodna way ka guureen, oo waxay degeen Ritmaah.
19Oo Ritmaahna way ka guureen, oo waxay degeen Rimmon Feres.
20Oo Rimmon Feresna way ka guureen, oo waxay degeen Libnaah.
21Oo Libnaahna way ka guureen, oo waxay degeen Risaah.
22Oo Risaahna way ka guureen, oo waxay degeen Qeheelaataah.
23Oo Qeheelaataahna way ka guureen, oo waxay degeen Buur Shefer.
24Oo haddana Buur Shefer way ka guureen, oo waxay degeen Xaraadaah.
25Oo Xaraadaahna way ka guureen, oo waxay degeen Maqheelod.
26Oo Maqheelodna way ka guureen, oo waxay degeen Taxad.
27Oo Taxadna way ka guureen, oo waxay degeen Terax.
28Oo Teraxna way ka guureen, oo waxay degeen Mitqaah.
29Oo Mitqaahna way ka guureen, oo waxay degeen Xashmonaah.
30Oo Xashmonaahna way ka guureen, oo waxay degeen Mooseerood.
31Oo Mooseeroodna way ka guureen, oo waxay degeen Bini Yacaqaan.
32Oo Bini Yacaqaanna way ka guureen, oo waxay degeen Xor Haggidgaad.
33Oo Xor Haggidgaadna way ka guureen, oo waxay degeen Yaatbaataah.
34Oo haddana Yaatbaataah way ka guureen, oo waxay degeen Cabronaah.
35Oo Cabronaahna way ka guureen, oo waxay degeen Cesyoon Geber.
36Oo Cesyoon Geberna way ka guureen, oo waxay degeen cidladii Sin (taasoo ah Qaadeesh).
37Oo Qaadeeshna way ka guureen, oo waxay degeen Buur Xor oo ku taal dalka reer Edom darafkiisa.
38Markaasaa wadaadkii Haaruun ahaa wuxuu Buur Xor ku fuulay amarka Rabbiga, oo halkaasuu ku dhintay sannaddii afartanaad bishii shanaad maalinteedii kowaad markay reer binu Israa'iil dalkii Masar ka soo bexeen dabadeed.
39Haaruunna markuu Buur Xor ku dhintay wuxuu jiray boqol iyo saddex iyo labaatan sannadood.
40Oo boqorkii Caraad oo reer Kancaan ahaa oo degganaa xagga koonfureed ee dalka reer Kancaan wuxuu maqlay in reer binu Israa'iil soo socdaan.
41Oo waxay ka guureen Buur Xor, kolkaasay degeen Salmonaah.
42Oo Salmonaahna way ka guureen, oo waxay degeen Fuunon.
43Oo Fuunonna way ka guureen, oo waxay degeen Obod.
44Oo Obodna way ka guureen, oo waxay degeen Ciyee Hacabaariim, oo ku taal soohdinta dalka Moo'aab.
45Oo Ciyiimna way ka guureen, oo waxay degeen Diibon Gaad.
46Oo Diibon Gaadna way ka guureen, oo waxay degeen Calmoon Diblaatayimaah.
47Oo Calmoon Diblaatayimaahna way ka guureen, oo waxay degeen buuraha Cabaariim oo Neboo ku hor yaal.
48Oo haddana buurihii Cabaariim way ka guureen, oo waxay degeen bannaanka dalka Moo'aab oo Webi Urdun u dhow ee Yerixoo ka soo hor jeeda.
49Oo haddana waxay degeen Webi Urdun agtiisa tan iyo Beytyeshimood iyo xataa tan iyo Aabeel Shitiim oo ku yaal bannaanka dalka Moo'aab.
50Markaasaa Rabbigu Muuse kula hadlay bannaankii dalka Moo'aab oo Webi Urdun u dhowaa ee Yerixoo ka soo hor jeeday, oo wuxuu ku yidhi,
51Reer binu Israa'iil la hadal, oo waxaad ku tidhaahdaa, Markaad Webi Urdun gudubtaan oo aad dalka Kancaan gashaan,
52waa inaad dadka dalka deggan oo dhan hortiinna ka eridaan, oo aad dhagaxyadooda sawirrada ah oo dhan wada baabbi'isaan, oo aad sanamyadooda la shubay oo dhan wada burburisaan, oo aad meelahooda sarsare oo dhan wada dumisaan.
53Markaas waa inaad dalka hanti ahaan u qaadataan oo aad iska dhex degtaan; waayo, dalka idinkaan idin siiyey inaad lahaataan.
54Oo dalka waa inaad qabiil qabiil saami ugu dhaxashaan. Inta badan waxaad siisaan dhaxalka badan, oo inta yarna waxaad siisaan dhaxalka yar. Oo meel alla meeshii nin saami ugu dhaco halkaas isagaa iska lahaanaya, oo sida qabiilooyinkii awowayaashiin yihiin waa inaad u dhaxashaan.
55Laakiinse haddaydnan dadka dalka deggan hortiinna ka eryin, markaas kuwii aad daysaan waxay idinku noqon doonaan sidii wax indhihiinna muda, iyo sidii qodxan dhinacyada idinkaga jira, oo waxay idinku dhibi doonaan dalka aad deggan tihiin.
56Oo sidii aan ku talaggalay inaan iyaga ku sameeyo ayaan idinka idinku samayn doonaa.


 • Versions kale  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية