BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

Oo waxaa kaloo ku soo ururay dad badan oo ka yimid magaalooyinkii Yeruusaalem ku wareegsanaa, iyagoo wada dad buka iyo kuwo jinniyo wasakh lahu derdereen; oo kulligood waa la wada bogsiiyey

Falimaha rasuul 5:16
 
Aabbahayaga

Aabbahayaga jannada ku jirow,
magacaagu quduus ha ahaado.
Boqortooyadaadu ha timaado,
doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo.
Kibis maalin nagu filan, maanta na sii.
Oo naga cafi qaamahayaga sidaannu u cafinnay kuwa noo qaamaysan.
Oo jirrabaadda ha noo kaxayn, laakiin sharka naga du.
Waayo, boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa.
Aamiin.