BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

När stormen kommer, är det ute med den ogudaktige; men den rättfärdige är en grundval som evinnerligen består

Ordspråksboken 10:25
 
Vår far bön

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.