BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Hör din fader, som har fött dig, och förakta icke din moder, när hon varder gammal

Ordspråksboken 23:22
 
Vår far bön

Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.