BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den som har funnit en rätt hustru, han har funnit lycka och har undfått nåd av HERREN

Ordspråksboken 18:22
 

Här finns flera bilder av reliker och platser där vissa händelser i Bibeln ägde rum.

Jerusalem
Resterna av Jerusalems tempel ursprungligen byggdes av kung Salomo (nr X-talet f.Kr.) [2 Krönikeboken 3]
Lake Tiberias
Lake Tiberias [Lukas 8:22-25], [Lukas 5], [Matteus 5]
Jordanfloden
Jordanfloden är platsen för Jesu dop Kristus av Johannes Döparen [Matteus 3:22-25]
Negevöknen
I Negev-öknen, var Jesus Kristus frestas av djävulen i 40 dagar [Matteus 4]
Sinaiöknen
Efter att ha lämnat Egypten, Israels folk vandrade 40 år i Sinaiöknen.
Jericho
Jericho [Josuaé 1].