BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Bom ja jest z tobą, a żaden się na cię nie targnie, abyć miał co złego uczynić; albowiem ja wielki lud mam w tem mieście

Dzieje apostolskie 18:10
 

Oto kilka zdjęć zabytków i miejsc, gdzie pewne zdarzenia miały miejsce w Biblii.

Jerozolima
Pozostałości świątyni jerozolimskiej pierwotnie wybudowany przez króla Salomona (X-tym wieku pne) [2 Kronik 3]
Jezioro Tyberiada
Jezioro Tyberiada [Łukasza 8:22-25], [Łukasza 5], [Mateusza 5]
Rzeka Jordan
Rzeka Jordan jest miejscem chrztu Chrystusa przez Jana Chrzciciela [Mateusza 3:22-25]
pustynia Negew
Na pustyni Negev, Jezus Chrystus był kuszony przez diabła na 40 dni [Mateusza 4]
Pustyni Synaj.
Po wyjściu z Egiptu, Izraelici wędrowali 40 lat na pustyni Synaj.
Jericho
Jericho [Jozuego 1].