BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Rozradują się wargi moje, gdyć będę śpiewał, i dusza moja, którąś wykupił

Psalmów 71:23


 

Rozdział 331Teć są ciągnienia synów Izraelskich, którzy wyszli z ziemi Egipskiej według hufów swych pod sprawą Mojżesza i Aarona.
2I spisał Mojżesz wychodzenia ich, i stanowiska ich według rozkazania Pańskiego. A teć są ciągnienia ich, i stanowiska ich:
3Naprzód wyciągnąwszy z Ramesses, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia tegoż pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie przejścia, wyszli synowie Izraelscy ręką wyniosłą przed oczyma wszystkich Egipczanów;
4Gdy Egipczanie grzebli one, które był Pan między nimi pomordował, to jest, wszystko pierworodztwo, i gdy nad bogami ich wykonał Pan sądy.
5Ruszywszy się tedy synowie Izraelscy z Ramesses, położyli się obozem w Suchot.
6Ruszywszy się z Suchot, położyli się obozem w Etam, które jest przy końcu puszczy.
7A ruszywszy się z Etam, nawrócili się do Fihahyrot, które jest przeciw Baalsefon, i położyli się obozem przed Migdolem.
8A ruszywszy się z Fihahyrot, przeszli przez pośrodek morza na puszczą, i uszedłszy trzy dni drogi po puszczy Etam, położyli się obozem w Mara.
9A ruszywszy się z Mara, przyszli do Elim; a w Elim było dwanaście źródeł wód, i siedemdziesiąt drzew palmowych, i położyli się tam obozem.
10A ruszywszy się z Elim, położyli się obozem nad morzem czerwonem.
11A ruszywszy się od morza czerwonego, położyli się obozem na puszczy Syn.
12A ruszywszy się z puszczy Syn, położyli się obozem w Dafka.
13A ruszywszy się z Dafka, położyli się obozem w Alus.
14A ruszywszy się z Alus, położyli się obozem w Rafidym, gdzie nie miał lud wód dla napoju.
15A ruszywszy się z Rafidym, położyli się obozem na puszczy Synaj.
16A ruszywszy się z puszczy Synaj, położyli się obozem w Kibrot hataawa.
17A ruszywszy się z Kibrot hataawa, położyli się obozem w Hezerot.
18A ruszywszy się z Hezerot, położyli się obozem w Retma.
19A ruszywszy się z Retma, położyli się obozem w Remmon Fares.
20A ruszywszy się z Remmon Fares, położyli się obozem w Lebna.
21A ruszywszy się z Lebna, położyli się obozem w Ressa.
22A ruszywszy się z Ressa, położyli się obozem w Kieelata.
23A ruszywszy się z Kieelata, położyli się obozem na górze Sefer.
24A ruszywszy się z góry Sefer, położyli się obozem w Charada.
25A ruszywszy się z Charada, położyli się obozem w Makelot.
26A ruszywszy się z Makelot, położyli się obozem w Tahat.
27A ruszywszy się z Tahatu, położyli się obozem w Tare.
28A ruszywszy się z Tare, położyli się obozem w Metka.
29A ruszywszy się z Metka, położyli się obozem w Hesman.
30A ruszywszy się z Hesman, położyli się obozem w Moserot.
31A ruszywszy się z Moserot, położyli się obozem w Benejaakan.
32A ruszywszy się z Benejaakan, położyli się obozem w Horgidgad.
33A ruszywszy się z Horgidgad, położyli się obozem u Jotbata.
34A ruszywszy się z Jotbata, położyli się obozem w Habrona.
35A ruszywszy się z Habrona, położyli się obozem w Asyjongaber.
36A ruszywszy się z Asyjongaber, położyli się obozem na puszczy Syn, która jest Kades.
37A ruszywszy się z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na granicach ziemi Edomskiej.
38Tedy wstąpił Aaron kapłan na górę Hor według rozkazania Pańskiego, i tam umarł roku czterdziestego po wyjściu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, miesiąca piątego, pierwszego dnia onego miesiąca.
39A miał Aaron sto dwadzieścia i trzy lat, gdy umarł na górze Hor.
40Tam usłyszał Chananejczyk, król Arad, który mieszkał na południe, w ziemi Chananejskiej, że ciągnęli synowie Izraelscy.
41A ruszywszy się z góry Hor, położyli się obozem w Salmona.
42A ruszywszy się z Salmona, położyli się obozem w Funon.
43A ruszywszy się z Funon, położyli się obozem w Obot.
44A ruszywszy się z Obot, położyli się obozem przy pagórkach Abarym, na granicy Moabskiej.
45A ruszywszy się z Abarym, położyli się obozem w Dybon Gat.
46A ruszywszy się z Dybon Gat, położyli się obozem w Helmon Dyblataim.
47A ruszywszy się z Helmon Dyblataim, położyli się obozem na górach Abarym, przeciwko Nebo.
48A ruszywszy się z gór Abarym, położyli się obozem na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu.
49I tam się położyli nad Jordanem, od Betiesymot aż do Abelsytym, na polach Moabskich.
50I rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu, mówiąc:
51Mów do synów Izraelskich, a powiedz im: Gdy przejdziecie za Jordan do ziemi Chananejskiej,
52Tedy wypędźcie wszystkie obywatele onej ziemi od oblicza waszego, i wytraćcie wszystkie malowania ich, i wszystkie obrazy bałwanów ich wygubcie, także wszystkie wyżyny ich spustoszcie.
53A wypędziwszy obywatele ziemi, mieszkać będziecie w niej; bom wam dał tę ziemię w dziedzictwo.
54I weźmiecie w dziedzictwo tę ziemię losem, według domów waszych; których więcej, tym większe dziedzictwo dacie, a których mniej, tym mniejsze dziedzictwo dacie, a które miejsce losem na kogo przypadnie, to mieć będzie; według pokolenia ojców waszych dziedzictwo brać będziecie.
55Ale jeźliż nie wypędzicie obywateli tej ziemi od oblicza waszego, tedy oni, które pozostawicie z nich, będą wam jako żądła w oczach waszych, i jako ciernie na boki wasze, i będą was trapić w tej ziemi, w której wy mieszkać będziecie.
56I stanie się, że com umyślił onym uczynić, wam uczynię.


 • Wersje zagranicznych  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية