BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

Nabywa rozumu, kto miłuje duszę swoję, a strzeże roztropności, aby znalazł co dobrego

Przysłów 19:8
 
Modlitwa Ojcze Nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! Święć się imię twoje;
Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi..
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki.
Amen.