BIBLEPAGE.NET

Wygodne czytanie Biblii w Internecie

Wersja dnia

W Panu Bogu Izraelskim ufał; a po nim nie był żaden podobny jemu między wszystkimi królami Judzkimi, i którzy byli przed nim

2 Królewska 18:5
Czytanie :
Rodzaju Wyjścia Kapłańska Liczb Powtórzonego prawa Jozuego Sędziów Rut 1 Samuela 2 Samuela 1 Królewska 2 Królewska 1 Kronik 2 Kronik Ezdrasza Nehemiasza Estery Hioba Psalmów Przysłów Koheleta Pieśń nad pieśniami Izajasza Jeremiasza Lamentacje jeremiasza Ezechiela Daniela Ozeasza Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka Sofoniasza Aggeusza Zachariasza Malachiasza Mateusza Marka Łukasza Jana Dzieje apostolskie Rzymian 1 Koryntian 2 Koryntian Galatów Efezjan Filipian Kolosan 1 Tesaloniczan 2 Tesaloniczan 1 Tymoteusza 2 Tymoteusza Tytusa Filemona Hebrajczyków Jakuba 1 Piotra 2 Piotra 1 Jana 2 Jana 3 Jana Judy Apokalipsa

Biblia

Biblia, Pismo Święte zbiór ksiąg, spisanych pierwotnie po hebrajsku, aramejsku i grecku, uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga. Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament.

Dla chrześcijan, uznających świętość Starego Testamentu, podstawowe znaczenie ma również Nowy Testament, spisany w języku greckim w latach 52 – 98 n.e. Treścią Nowego Testamentu jest ewangelia, czyli "Dobra Nowina", o królestwie Bożym i o zbawieniu głoszona przez Jezusa Chrystusa i jego uczniów, a także dzieje pierwszych gmin chrześcijańskich.

[Wikepedia]Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Mateusza 24:35

Synu mój! słów moich pilnuj; ku powieściom moim nakłoń ucha twojego.

Przysłów 4:20

Napisano: Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdem słowem pochodzącem przez usta Boże.

Mateusza 4:4

Niech nie odstępują księgi zakonu tego od ust twoich; ale rozmyślaj w nich we dnie i w nocy

Jozuego 1:8
 • Wersje zagranicznych  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية