BIBLEPAGE.NET

En komfortabel lesing Bibelen på Internett

Vers av dagen

Gled eder i Herren alltid! atter vil jeg si: Gled eder!

Filippenserne 4:4
 
Vår far bønn

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn;
komme ditt rike; skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden;
gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse; men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.