BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Hoor naar uw vader, die u gewonnen heeft; en veracht uw moeder niet, als zij oud geworden is

Spreuken 23:22
 
Gods beloften


De Bijbel bevat Gods beloften voor ons leven.

De Bijbel zegt dat "Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden".

Redding, vergeving, vrijheid, waarde, liefde, het leven... de Bijbel leert ons dat God geeft ons allen door middel van geloof en gehoorzaamheid aan Zijn Woord.