BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden

Handelingen 10:44
 
Gods beloften


De Bijbel bevat Gods beloften voor ons leven.

De Bijbel zegt dat "Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden".

Redding, vergeving, vrijheid, waarde, liefde, het leven... de Bijbel leert ons dat God geeft ons allen door middel van geloof en gehoorzaamheid aan Zijn Woord.