BIBLEPAGE.NET

De bijbel online lezen

Vers van de Dag

Indien er ondeugd in uw hand is, doe die verre weg; en laat het onrecht in uw tenten niet wonen

Job 11:14
Lezing :
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen van Jeremia Ezechiel Daniel Hosea Joel Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Zefanja Haggai Zacharia Maleachi Mattheus Markus Lukas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korinthiers 2 Korinthiers Galaten Efeziers Filippensen Kolossensen 1 Thessalonicensen 2 Thessalonicensen 1 Timotheus 2 Timotheus Titus Filemon Hebreen Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

De Bijbel

De Bijbel is het heilige boek van de christenen.
De Bijbel bevat twee verschillende verzamelingen van teksten:

Het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel of Tenach genoemd. Deze werd geschreven over een periode van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar passages in het Aramees.

Het Nieuwe Testament, geschreven gedurende de eerste (en volgens sommigen gedeeltelijk in de tweede) eeuw na Christus, in toen alledaags Grieks (koinè-Grieks).

Raamattu on maailman levinnein kirja. Se on käännetty kokonaisuudessaan 474 kielelle. [Wikepedia]Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Matteüs 24:35

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor.

Spreuken 4:20

De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

Matteüs 4:4

Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is.

Jozua 1:8
 • Buitenlandse Versies  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية