BIBLEPAGE.NET

A kényelmes olvasni a Bibliát az interneten

Vers A nap

Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban, örvendezve szabadításában

A zsoltárok 35:9


 

Fejezet 341És szólal az Úr Mózesnek, mondván:
2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségûl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az õ határai szerint),
3Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétõl napkelet felé.
4És kerüljön a határ dél felõl az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen Aczmonig.
5Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen.
6A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok.
7Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertõl fogva vonjatok határt a Hór hegyének.
8A Hór hegyétõl vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen.
9És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok.
10A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig.
11És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé.
12Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az õ határai szerint köröskörül.
13És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felõl parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek;
14Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az õ atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az õ atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az õ örökségöket.
15Két törzs és egy fél törzs megkapta az õ örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felõl.
16Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván:
17Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia.
18És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására.
19Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzsébõl Káleb, a Jefunné fia.
20A Simeon fiainak törzsébõl Sámuel, az Ammihúd fia.
21A Benjámin törzsébõl Elidád, a Kiszlon fia.
22A Dán fiainak törzsébõl Bukki fejedelem, a Jógli fia.
23A József fia közül, a Manasse fiainak törzsébõl Hanniél fejedelem, az Efód fia.
24Az Efraim fiainak törzsébõl Kemuél fejedelem, a Siftán fia.
25És a Zebulon fiainak törzsébõl Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia.
26És az Izsakhár fiainak törzsébõl Paltiél fejedelem, az Azzán fia.
27És az Áser fiainak törzsébõl Akhihúd fejedelem, a Selómi fia.
28És a Nafthali fiainak törzsébõl Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia.
29Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén. • Külföldi verziók  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية