BIBLEPAGE.NET

A kényelmes olvasni a Bibliát az interneten

Vers A nap

Avagy nem parancsoltam-é meg néked: légy bátor és erõs? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, a miben jársz

Józsué 1:9


 

Fejezet 21És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
2Az Izráel fiai, kiki az õ zászlója alatt, az õ atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felõl.
3Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felõl Júda táborának zászlója az õ seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia.
4Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz.
5Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia.
6Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz.
7Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia.
8Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz.
9Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az õ seregeik szerint. Ezek induljanak elõre.
10Rúben táborának zászlója legyen dél felõl az õ seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia.
11Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz.
12Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia.
13Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz.
14Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia.
15Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
16Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak és Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az õ seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.
17Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták táborával, a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az õ helyén, az õ zászlója mellett.
18Efraim táborának zászlója az õ seregeivel nyugot felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia.
19Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz.
20És õ mellette legyen Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia.
21Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz.
22Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám Gideóni fia.
23Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz.
24Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolcezer és száz az õ seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.
25Dán táborának zászlója legyen észak felõl az õ seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia.
26Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz.
27Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia.
28Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz.
29Azután legyen Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia.
30Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz.
31Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az õ zászlóik szerint.
32Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az õ atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az õ seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven.
33De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek.
34És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az õ zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az õ nemzetsége szerint. • Külföldi verziók  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية