BIBLEPAGE.NET

A kényelmes olvasni a Bibliát az interneten

Vers A nap

Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek

Máté 5:6


 

Fejezet 221Felele pedig a Témánból való Elifáz, és monda:
2Az Istennek használ-é az ember? Sõt önmagának használ az okos!
3Gyönyörûségére van-é az a Mindenhatónak, ha te igaz vagy; avagy nyereség-é, hogy feddhetetlenül jársz?
4A te isteni félelmedért fedd-é téged, és azért perel-é veled?
5Avagy nem sok-é a te gonoszságod, és nem véghetetlen-é a te hamisságod?
6Hiszen zálogot vettél a te atyádfiától méltatlanul, és a szegényeket mezítelenekké tetted.
7Az eltikkadtnak vizet sem adtál inni, és az éhezõtõl megtagadtad a kenyeret.
8A ki hatalmas volt, azé vala az ország, és a ki nagytekintélyû volt, az lakik vala rajta.
9Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, és az árváknak karjai eltörettek.
10Azért vett körül téged a veszedelem, és rettegtet téged hirtelen való rettegés;
11Avagy a setétség, hogy ne láthass, és a vizek árja, a mely elborít!
12Hát nem olyan magas-é Isten, mint az egek? És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak!
13És mégis azt mondod: Mit tud az Isten; megítélheti-é, a mi a homály mögött van?
14Sûrû felhõk leplezik el õt és nem lát, és az ég körületén jár.
15Az õsvilág ösvényét követed-é, a melyen az álnok emberek jártak;
16A kik idõnap elõtt ragadtattak el, és alapjokat elmosta a víz?!
17A kik azt mondják vala Istennek: Távozzál el tõlünk! És mit cselekedék velök a Mindenható?
18Õ pedig megtöltötte házaikat jóval. De az istentelenek tanácsa távol legyen tõlem.
19Látják ezt az igazak és örülnek rajta, az ártatlan pedig csúfolja õket:
20Valósággal kigyomláltatott a mi ellenségünk, és az õ maradékjokat tûz emészti meg!
21Bízd csak azért magadat õ reá és légy békességben: ezekbõl jó származik reád.
22Végy csak oktatást az õ szájából, és vésd szívedbe az õ beszédeit!
23Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, megépíttetel, és az álnokságot távol ûzöd a te sátorodtól.
24Vesd a porba a nemes érczet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat:
25És akkor a Mindenható lesz a te nemes érczed és a te ragyogó ezüstöd.
26Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl, és a te arczodat Istenhez emeled.
27Hozzá könyörögsz és meghallgat téged, és lefizeted fogadásaidat.
28Mihelyt valamit elgondolsz, sikerül az néked, és a te utaidon világosság fénylik.
29Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt, és õ az alázatost megtartja.
30Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. • Külföldi verziók  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية