BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene" - riječ je Jahvina

Izaija 54:17
Isusovo krštenje, Annibale Carracci


 

Poglavlje 11Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
2Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.
3Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
4Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha.
5Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.
6Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.
7I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
8Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
9Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana.
10I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj,
11a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!
12I odmah ga Duh nagna u pustinju.
13I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.
14A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje:
15"Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!"
16I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.
17I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!"
18Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
19Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
20Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
21I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.
22Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
23A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika:
24"Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"
25Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"
26Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
27Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se."
28I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.
29I odmah pošto iziđoše iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
30A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
31On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
32Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute.
33I sav je grad nagrnuo k vratima.
34I on ozdravi bolesnike - a bijahu mnogi i razne im bolesti - i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
35Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.
36Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi.
37Kad ga nađoše, rekoše mu: "Svi te traže."
38Kaže im: "Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje propovijedam! Ta zato sam došao."
39I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.
40I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: "Ako hoćeš, možeš me očistiti!"
41Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: "Hoću, budi čist!"
42I odmah nesta s njega gube i očisti se.
43Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi
44riječima: "Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo."
45Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.


 • Strani verzije  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية