BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

Moje će usne klicati pjevajuć' tebi i moja duša koju si spasio

Psalmi 71:23


 

Poglavlje 331Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
2Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
3Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca - sutradan poslije Pashe - kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana,
4dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
5Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.
6Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje.
7Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom.
8Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari.
9Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palma. Tu su se utaborili.
10Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more.
11A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu.
12Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki.
13Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu.
14Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije.
15Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.
16Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
17Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu.
18Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi.
19Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu.
20Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni.
21Iz Libne odu i utabore se u Risi.
22Odu iz Rise te se utabore u Kehelati.
23Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu.
24Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi.
25Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu.
26Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu.
27Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu.
28Iz Taraha odu i utabore se u Mitki.
29Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni.
30Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu.
31Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu.
32Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu.
33Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati.
34Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni.
35Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu.
36Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
37Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
38Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje.
39Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
40Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
41S brda Hora odu te se utabore u Salmoni.
42Odu iz Salmone i utabore se u Punonu.
43Odu iz Punona i utabore se u Obotu.
44Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu.
45Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu.
46Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu.
47Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom.
48Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu;
49taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
50Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
51"Ovako reci Izraelcima: 'Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku,
52potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite.
53Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete.
54Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu.
55Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli
56i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.'"


 • Strani verzije  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية