BIBLEPAGE.NET

Čitati Riječ Božju na internetu

Stih Dana

ako li zloću iz ruku odbaciš i u šatoru svom ne daš zlu stana

Job 11:14
Čitanje :
Postanak Izlazak Levitski zakonik Brojevi Ponovljeni zakon Jošua Suci Ruta 1 Samuelova 2 Samuelova 1 Kraljevima 2 Kraljevima 1 Ljetopisa 2 Ljetopisa Ezra Nehemija Estera Job Psalmi Mudre izreke Propovjednik Pjesma nad pjesmama Izaija Jeremija Tužaljke Ezekiel Daniel Hošea Joel Amos Obadija Jona Mihej Nahum Habakuk Sefanija Hagaj Zaharija Malahija Matej Marko Luka Ivan Djela apostolska Rimljanima 1 Korinčanima 2 Korinčanima Galačanima Efežanima Filipljanima Kološanima 1 Solunjanima 2 Solunjanima 1 Timoteju 2 Timoteju Titu Filemonu Jevrejima Jakovljeva 1 Petrova 2 Petrova 1 Ivanova 2 Ivanova 3 Ivanova Judina Otkrivenje

Biblija

Biblija, zbirka tekstova koje Židovi (samo SZ) i kršćani drže svetima, od Boga nadahnutima i glavnim izvorom svoje vjere.

Biblija se danas smatra najprodavanijom knjigom svih vremena.

(Wikepedia)Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti

Matej 24:35

Sine moj, pazi na moje riječi, prigni uho svoje mojim besjedama

Mudre izreke 4:20

Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta

Matej 4:4

Neka knjiga Zakona bude na ustima tvojim: razmišljaj o njoj danju i noću, kako bi vjerno držao sve što je u njoj napisano

Jošua 1:8
 • Strani verzije  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية