BIBLEPAGE.NET

לקרוא את התנ"ך באינטרנט

הפסוק של היום

ביהוה אלהי ישראל בטח ואחריו לא היה כמהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו׃

מלכים ב 18:5
קריאה :
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים יהושע שפטים רות שמואל א שמואל ב מלכים א מלכים ב דברי הימים א דברי הימים ב עזרא נחמיה אסתר איוב תהלים משלי קהלת שיר השירים ישעיה ירמיה איכה יחזקאל דניאל הושע יואל עמוס עבדיה יונה מיכה נחום חבקוק צפניה חגי זכריה מלאכי מַתָּי מרקוםי לוקם יוחנן מעשי השליחים אל־הרומיים הראשונה אל־הקורינתים השנייה אל־הקורינתים אל־הגלטים אל־האפסיים אל־הפיליפיים אל־הקולומים הראשונה אל־התסלוניקים השנייה אל־התסלוניקים הראשונה אל־טימותיום השנייה אל־טימותיום אל־טיטום אל־פילימון אל־העברים יעקב פטרום הראשונה פטרום השנייה יוחנן הראשונה יוחנן השנייה יוחנן השלישית יהודה התגלות

התנ"ך

במילה ביבליה (Biblia) מכנים את כתבי הקודש של היהדות או של הנצרות

השם "ברית החדשה" מבוסס על האמונה הנוצרית כי הברית האלוהית עם ישראל הוחלפה בברית מקור הביטוי בספר ירמיה (לאהשמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון

מַתָּי 24:35

בני לדברי הקשיבה לאמרי הט אזנך

משלי 4:20

ויאמר הן כתוב לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי

מַתָּי 4:4

לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו תצליח את דרכך ואז תשכיל

יהושע 1:8
 • גרסאות זרות  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية