BIBLEPAGE.NET

En behagelig læsning Bibelen på internettet

Vers af den dag

(40:6) Mange Undere gjorde du, HERRE min Gud, og mange Tanker tænkte du for os; de kan ikke opregnes for dig; ellers forkyndte og fortalte jeg dem; til at tælles er de for mange

Salme 40:5


 

Kapitel 51Vorder derfor Guds Efterlignere som elskede Børn,
2og vandrer i Kærlighed, ligesom også Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en Gave og et Slagtoffer, Gud til en velbehagelig Lugt.
3Men Utugt og al Urenhed eller Havesyge bør end ikke nævnes iblandt eder, som det sømmer sig for hellige,
4ej heller ublu Væsen eller dårlig Snak eller letfærdig Skæmt, hvilket er utilbørligt, men hellere Taksigelse.
5Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.
6Ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Genstridighedens Børn.
7Derfor, bliver ikke meddelagtige med dem!
8Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;
9(Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,)
10så I prøve, hvad der er velbehageligt for Herren.
11Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;
12thi hvad der lønligt bedrives af dem, er skammeligt endog at sige;
13men alt dette bliver åbenbaret, når det revses af Lyset. Thi alt det, som bliver åbenbaret, er Lys.
14Derfor hedder det: "Vågn op, du, som sover, og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig!"
15Ser derfor nøje til, hvorledes I vandre, ikke som uvise, men som vise,
16så I købe den belejlige Tid, efterdi Dagene ere onde.
17Derfor bliver ikke uforstandige, men skønner, hvad Herrens Villie er.
18Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Ånden,
19så I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og åndelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herren
20og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn
21og underordne eder under hverandre i Kristi Frygt;
22Hustruerne skulle underordne sig under deres egne Mænd, som under Herren;
23thi en Mand er sin Hustrus Hoved, ligesom også Kristus er Menighedens Hoved. Han er sit Legemes Frelser.
24Dog, ligesom Menigheden underordner sig under Kristus, således skulle også Hustruerne underordne sig under deres Mænd i alle Ting.
25I Mænd! elsker eders Hustruer, ligesom også Kristus elskede Menigheden og hengav sig selv for den,
26for at han kunde hellige den, idet han rensede den ved Vandbadet med et Ord,
27for at han selv kunde fremstille Menigheden for sig som herlig, uden Plet eller Rynke eller noget deslige, men for at den måtte være hellig og ulastelig.
28Således ere Mændene skyldige at elske deres egne Hustruer som deres egne Legemer; den,som elsker sin egen Hustru, elsker sig selv.
29Ingen har jo nogen Sinde hadet sit eget Kød, men han nærer og plejer det, ligesom også Kristus Menigheden.
30Thi vi ere Lemmer på hans Legeme.
31Derfor skal et Menneske forlade sin Fader og Moder og holde fast ved sin Hustru, og de to skulle være eet Kød.
32Denne Hemmelighed er stor - jeg sigter nemlig til Kristus og til Menigheden.
33Dog, også I skulle elske hver især sin egen Hustru som sig selv; men Hustruen have Ærefrygt for Manden!


 • Andre versioner  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية