BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteříž tě vzývají

Žalmy 86:5


 

Kapitola 411(40:20) Vytáhneš-liž velryba udicí, aneb provazem pohříženým až k jazyku jeho?
2(40:21) Zdali dáš kroužek na chřípě jeho, aneb hákem probodneš čelist jeho?
3(40:22) Zdaž se obrátí k tobě s prosbami, aneb mluviti bude tobě lahodně?
4(40:23) Učiní-liž smlouvu s tebou? Přijmeš-liž jej za služebníka věčného?
5(40:24) Zdaž budeš s ním hráti jako s ptáčkem, aneb přivážeš jej dětem svým?
6(40:25) Přistrojí-liž sobě hody z něho společníci, a rozdělí-liž jej mezi kupce?
7(40:26) Zdaž naplníš háky kůži jeho, a vidlicemi rybářskými hlavu jeho?
8(40:27) Vztáhni jen na něj ruku svou, a neučiníš zmínky o boji.
9(40:28) Aj, naděje o polapení jeho mylná jest. Zdaž i k spatření jeho člověk nebývá poražen?
10(41:1) Není žádného tak smělého, kdo by jej zbudil, kdož tedy postaví se přede mnou?
11(41:2) Kdo mne čím předšel, abych se jemu odplacel? Cožkoli jest pode vším nebem, mé jest.
12(41:3) Nebudu mlčeti o údech jeho, a o síle výborného sformování jeho.
13(41:4) Kdo odkryl svrchek oděvu jeho? S dvojitými udidly svými kdo k němu přistoupí?
14(41:5) Vrata úst jeho kdo otevře? Okolo zubů jeho jest hrůza.
15(41:6) Šupiny jeho pevné jako štítové sevřené velmi tuze.
16(41:7) Jedna druhé tak blízko jest, že ani vítr nevchází mezi ně.
17(41:8) Jedna druhé se přídrží, a nedělí se.
18(41:9) Od kýchání jeho zažžehá se světlo, a oči jeho jsou jako záře svitání.
19(41:10) Z úst jeho jako pochodně vycházejí, a jiskry ohnivé vyskakují.
20(41:11) Z chřípí jeho vychází dým, jako z kotla vroucího aneb hrnce.
21(41:12) Dýchání jeho uhlí rozpaluje, a plamen z úst jeho vychází.
22(41:13) V šíji jeho přebývá síla, a před ním utíká žalost.
23(41:14) Kusové masa jeho drží se spolu; celistvé jest v něm, aniž se rozdrobuje.
24(41:15) Srdce jeho tuhé jest jako kámen, tak tuhé, jako úlomek zpodního žernovu.
25(41:16) Vyskýtání jeho bojí se nejsilnější, až se strachem i vyčišťují.
26(41:17) Meč stihající jej neostojí, ani kopí, šíp neb i pancíř.
27(41:18) Pokládá železo za plevy, ocel za dřevo shnilé.
28(41:19) Nezahání ho střela, v stéblo obrací se jemu kamení prakové.
29(41:20) Za stéblo počítá střelbu, a posmívá se šermování kopím.
30(41:21) Pod ním ostré střepiny, stele sobě na věci špičaté jako na blátě.
31(41:22) Působí, aby vřelo v hlubině jako v kotle, a kormoutilo se moře jako v moždíři.
32(41:23) Za sebou patrnou činí stezku, až sezdá, že propast má šediny.
33(41:24) Žádného není na zemi jemu podobného, aby tak učiněn byl bez strachu.
34(41:25) Cokoli vysokého jest, za nic pokládá, jest králem nade všemi šelmami.


 • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية