BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Přijímati osobu bezbožného není dobré, abys převrátil spravedlivého v soudu

Príslovia 18:5


 

Kapitola 371(36:34) Takéť se i nad tím děsí srdce mé, až se pohybuje z místa svého.
2(37:1) Poslouchejte pilně hřmotného hlasu jeho, a zvuku z úst jeho pocházejícího.
3(37:2) Pode všecka nebesa jej rozprostírá, a světlo své k krajům země.
4(37:3) Za nímž zvučí hlukem, a hřímá hlasem důstojnosti své, aniž mešká s jinými věcmi, když se slýchá hlas jeho.
5(37:4) Bůh silný hřímá hlasem svým předivně, činí veliké věci, a však nemůžeme rozuměti, jak.
6(37:5) Sněhu zajisté říká: Buď na zemi, tolikéž pršce dešťové, ano i přívalu násilnému.
7(37:6) Zavírá ruku všelikého člověka, aby žádný z lidí nemohl konati díla svého.
8(37:7) Tehdáž i zvěř vchází do skrýše, a v peleších svých obývá.
9(37:8) Z skrýše vychází vichřice, a od půlnoční strany zima.
10(37:9) Dchnutím Bůh silný dává mráz, až se široké vody zavírají.
11(37:10) Také i při svlažování země pohybuje oblakem, a rozhání mračno světlem svým.
12(37:11) A tentýž sem i tam obrací se moudrostí jeho, aby činil, což by mu koli přikázal na tváři okršlku zemského.
13(37:12) Buď k trestání, neb pro zemi svou, buď k prokazování dobrotivosti, spraví to, že se postaví.
14(37:13) Pozorujž toho, Jobe, zastav se a podívej se divům Boha silného.
15(37:14) Víš-li, kdy Bůh ukládá co o těch věcech, aneb kdy chce osvěcovati světlem oblaky své?
16(37:15) Znáš-li, jak se vznášejí oblakové, a jiné divy dokonalého v uměních?
17(37:16) A že tě roucho tvé zahřívati bude, když Bůh zemi pokojnou činí větry poledními?
18(37:17) Roztahoval-li jsi s ním nebesa trvánlivá, k zrcadlu slitému podobná?
19(37:18) Poukaž nám, co bychom řekli jemu; nebo nemůžeme ani řeči zpořádati pro temnost.
20(37:19) Zdaž jemu kdo oznámí, co bych já mluvil? Pakli by kdo za mne mluvil, jistě že by byl sehlcen.
21(37:20) Ano nyní nemohou patřiti lidé na světlo, když jest jasné na oblacích, když je vítr prochází a vyčišťuje,
22(37:21) Od půlnoční strany s jasnem jako zlato přicházeje, ale v Bohu hroznější jest sláva.
23(37:22) Všemohoucí, jehož vystihnouti nemůžeme, ač jest veliký v moci, však soudem a přísnou spravedlností netrápí.
24(37:23) Protož bojí se ho lidé; neohlédá se na žádného z těch, kdož jsou moudrého srdce. • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية