BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou

Matouš 5:6


 

Kapitola 181Odpovídaje pak Bildad Suchský, řekl:
2Dokudž neučiníte konce řečem? Pomyslte na to, a potom mluviti budeme.
3Proč jsme počteni za hovada? Oškliví jsme jemu, jakž sami vidíte.
4Ó ty, jenž hubíš život svůj zůřením svým, zdaliž pro tebe opuštěna bude země, a odsedne skála z místa svého?
5Anobrž světlo bezbožných uhašeno bude, aniž se blyštěti bude jiskra ohně jejich.
6Světlo se zatmí v stánku jeho, a lucerna jeho v něm zhasne.
7Ssouženi budou krokové síly jeho, a porazí jej rada jeho.
8Nebo zapleten jest do síti nohami svými, a v zamotání chodí.
9Chytí ho za patu osídlo, a zmocní se ho násilník.
10Skrytať jest při zemi smečka jeho, a léčka jeho na stezce.
11Odevšad hrůzy jej děsiti budou a dotírati na nohy jeho.
12Hladovitá bude síla jeho, a bída pohotově při boku jeho.
13Zžíře žily kůže jeho, zžíře oudy jeho kníže smrti.
14Uchváceno bude z stánku jeho doufání jeho, a to jej přivede k králi strachů.
15V stánku jeho hrůza bydleti bude, ač nebyl jeho; posypáno bude obydlí jeho sirou.
16Od zpodku kořenové jeho uschnou, a svrchu osekány budou ratolesti jeho.
17Památka jeho zahyne z země, aniž jméno jeho slýcháno bude na ulicích.
18Vyženou ho z světla do tmy, anobrž z okršlku zemského vypudí jej.
19Nepozůstaví ani syna ani vnuka v lidu svém, ani jakého ostatku v příbytcích svých.
20Nade dnem jeho zděsí se potomci, a přítomní strachem podjati budou.
21Takovýť jest zajisté způsob nešlechetného, a takový cíl toho, kterýž nezná Boha silného. • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية