BIBLEPAGE.NET

Příjemné čtení Božího slova na internetu

Verš dne

(40:6) Mnohé věci činíš ty, Hospodine Bože můj, a divní jsou skutkové tvoji i myšlení tvá o nás; není, kdo by je pořád vyčísti mohl před tebou. Já chtěl-li bych je vymluviti a vypraviti, mnohem více jich jest, nežli vypraveno býti může

Žalmy 40:5


 

Kapitola 31Věrnáť jest tato řeč, žádá-li kdo biskupství žeť výborné práce žádá.
2Ale musíť biskup býti bez úhony, jedné manželky muž, bedlivý, středmý, vážný, k hostem přívětivý, způsobný k učení.
3Ne pijan vína, ne bitec, ani mrzkého zisku žádostivý, ale mírný, ne svárlivý, ne lakomec,
4Kterýž by dům svůj dobře spravoval, a dítky své měl v poddanosti se vší šlechetností.
5(Nebo jestliže kdo domu svého spraviti neumí, kterak o církev Páně pečovati bude?)
6Ne novák, aby snad nadut jsa, neupadl v potupení ďáblovo.
7A musíť také i svědectví dobré míti od těch, kteříž jsou vně, aby neupadl v pohanění a v osidlo ďáblovo.
8Takž podobně jáhnové musejí býti poctiví, ne dvojího jazyku, ne mnoho vína pijící, ne žádostiví mrzkého zisku,
9Mající tajemství víry v svědomí čistém.
10A ti také ať jsou nejprv zkušeni, a tak ať přisluhují, jsouce bez úhony.
11Též i manželky jejich musejí býti šlechetné, neutrhavé, středmé, ve všem věrné.
12Jáhnové buďtež jedné manželky muži, kteříž by své dítky dobře spravovali i své domy.
13Nebo kteříž by dobře přisluhovali, dobrého stupně sobě dobudou, a mnohé doufanlivosti u víře, kteráž jest v Kristu Ježíši.
14Totoť píši tobě, maje naději, že brzo přijdu k tobě.
15Pakliť prodlím, abys věděl, kterak máš v domu Božím chovati se, jenž jest církev Boha živého, sloup a utvrzení pravdy.
16A v pravdě velikéť jest tajemství zbožnosti, že Bůh zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu na světě, vzhůru přijat jest ve slávu.


 • Zahraniční verze  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية