BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему

Притчи 11:20
 
Отче наш

Отче наш
Отче наш, Ти, който си на небето,
да се свети името Ти,
да дойде царството Ти,
да бъде волята Ти,
както на небето, така и на земята.
Насъщния ни хляб
дай ни днес
и прости нам греховете ни,
тъй както и ние прощаваме
на ближните си,
и не ни въвеждай в изкушение,
ала избави ни от Лукавия.
Амин.