BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа

Исая 11:2


 

глава 11Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,
2до светите и верни братя в Христа, които са в Колоса: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, [и Господа Исуса Христа].
3Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос, (като се молим винаги за вас,
4понеже чухме за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта ви към всичките светии),
5по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули от по-напред в истинското слово на благовестието,
6което дойде до вас; както то принася плод и расте в целия свят, тъй и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат,
7както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафраса, който е за нас верен Христов служител;
8който ни и извести за вашата любов в Духа.
9Затуй и ние, от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и проумяване,
10за да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога;
11подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост;
12като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината;
13Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.
14В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;
15в Него, Който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание;
16понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;
17и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.
18И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.
19Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота,
20и чрез Него да примири всичко със Себе Си, и земните и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст.
21И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела,
22примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,
23ако останете основани и твърди във вярата, и без да се помръднете от надеждата, открита вам в благовестието, което сте чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата, на което аз Павел станах служител.
24Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;
25на която аз станах служител, по Божията наредба, която ми бе възложена заради вас, да проповядвам напълно словото на Бога,
26сиреч, тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на Неговите светии;
27на които Божията воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тая тайна, сиреч, Христос между вас, надеждата на славата.
28Него ние възгласяваме, като съветваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христа.
29Затова се и трудя, като се подвизавам според Неговата сила, която действува в мене мощно.


 • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية