BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Благоразумието на човека възпира гнева му, И слава е за него да се не взира в престъпление

Притчи 19:11


 

глава 91Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух,
2че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.
3Защото бих желал сам аз да съм анатема {Сиреч: Отлъчен,} от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини;
4които са израилтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията;
5чиито са и отците, и от които се роди по плът Христос, Който е над всички Бог, благословен до века. Амин.
6Обаче, не че е пропаднало Божието слово; защото не всички ония са Израил, които са от Израиля;
7нито са всички чада, понеже са Авраамово потомство; но "в Исаака", каза Бог, "ще се наименува твоето потомство".
8Значи, не чадата, родени по плът, са Божии чада; но чадата, родени според обещанието се считат за потомство.
9Защото това беше нещо обещано, понеже каза: "Ще дойда по това време, и Сара ще има син".
10И не само това, но и когато Ревека зачна от едного, сиреч, от нашия отец Исаака,
11макар че близнаците не бяха още родени и не бяха още сторили нещо добро или зло, то, за да почива Божието по избор намерение, не на дела, но на онзи, който призовава,
12рече й се: "По-големият ще слугува на по-малкия";
13както е писано: "Якова възлюбих, а Исава намразих".
14И тъй, какво? Да речем ли, че има неправда у Бога? Да не бъде!
15Защото казва на Моисея: "Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля".
16И тъй, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, Който показва милост.
17Защото писанието казва на Фараона: "Именно за това те издигнах, за да покажа в тебе силата Си, и да се прочуе името Ми по целия свят".
18И тъй, към когото ще, Той показва милост, и когото ще закоравява.
19На това ти ще речеш: А защо още обвинява? Кой може да противостои на волята му?
20Но, о човече, ти кой си, що отговаряш против Бога? Направеното нещо ще рече ли на онзи, който го е направил: Защо си ме така направил?
21Или грънчарят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част - съд за непочтена употреба?
22А какво ще кажем, ако Бог, при все, че е искал да покаже гнева Си и да изяви силата Си, пак е търпял с голямо дълготърпение съдовете, предмети на гнева Си, приготвени за погибел,
23и е търпял, за да изяви богатството на Славата Си, над съдовете, предмети на милостта Си, които е приготвил отнапред за слава -
24над нас, които призова, не само измежду юдеите, но и измежду езичниците?
25както и в Осия казва: - "Ще нарека мои люде ония, които не бяха мои люде, И тая възлюбена, която не беше възлюбена";
26И на същото място, гдето им се казва: "Не сте мои люде, Там ще се нарекат чада на живия Бог".
27А Исаия вика за Израиля: - "Ако и да е числото на израилтяните като морски пясък, Само остатък от тях ще се спаси;
28Защото Господ ще изпълни на земята казаното [по правда] от Него", Като го извърши и свърши скоро.
29И както Исаия е казал в по-предишно място: "Ако Господ на Силите не би ни оставил потомство, Като Содом бихме останали и на Гомор бихме се оприличили".
30И тъй, какво да кажем? Това, че езичниците, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вярване;
31а Израил, който търсеше закон за придобиване правда, не стигна до такъв закон.
32Защо? затова, че не го търси чрез вярване, а някак си чрез дела. Те се спънаха о камъка, о който хората се спъват;
33както е писано: - "Ето, полагам в Сион камък, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват; И който вярва в Него не ще се посрами".


 • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية