BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Благоразумието на човека възпира гнева му, И слава е за него да се не взира в престъпление

Притчи 19:11


 

глава 151Прочее, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите и да не угаждаме на себе си.
2Всеки от нас да угождава на ближния си, с цел към това, което е добро за назиданието му.
3Понеже и Христос не угоди на Себе Си, но, както е писано: - "Укорите на ония, които укоряваха тебе, Паднаха върху Мене".
4Защото всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука, та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.
5А Бог на твърдостта и на утехата да ви даде единомислие помежду ви по примера на Христа Исуса.
6щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос.
7Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие, за Божията слава.
8Защото казвам, че Христос, заради Божията вярност, стана служител на обрязаните, за да утвърди обещанията дадени на бащите,
9и за да прославят езичниците Бога за Неговата милост, както е писано: - "Затова ще Те хваля между народите, И на името Ти ще пея".
10И пак казва: - "Развеселете се, народи, с людете Му".
11И пак: - "Хвалете Господа, всички народи, И да Го славословят всички люде".
12И пак Исаия казва: "Ще се яви Иесеевият корен", и, "Който ще се издигне да владее над народите; На Него ще се надяват народите".
13А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.
14И сам аз съм уверен за вас, братя мои, че сами вие сте пълни с благост, изпълнени с всяко знание, и че можете да се наставлявате един друг.
15Но, за да ви напомня, пиша ви донякъде по-дързостно поради дадената ми от Бога благодат,
16да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.
17И тъй, колкото за това, което се отнася до Бога, аз имам за какво да се похваля в Христа Исуса.
18Защото не бих се осмелил да говоря за нещо освен онова, което Христос е извършил чрез мене за привеждане езичниците в покорност на вярата чрез моето слово и дело,
19със силата на знамения и чудеса, със силата на Светия Дух [Божий], така щото от Ерусалим и околностите му дори до Илирик напълно съм проповядвал Христовото благовестие.
20Обаче имах за цел да проповядвам благовестието така, - не там гдето беше вече известно Христовото име, да не би да градя на чужда основа;
21но, както е писано: - "Ония ще видят, на които не се е възвестило за Него; И ония ще разберат, които не са чули"
22Това ме е възпирало много пъти, та не съм дохождал при вас.
23Но сега, като няма вече място за моето работене по тия страни, и понеже от много години съм желал да дойда при вас,
24на отиването си в Испания ще дойда, защото се надявам да ви видя като минавам, и вие да ме изпратите за там, след като се наситя донякъде чрез общение с вас.
25А сега отивам в Ерусалим да послужа на светиите.
26Защото Македония и Ахаия благоволиха да дадат известна помощ за бедните между светиите в Ерусалим.
27Благоволиха наистина, но и длъжни им са, защото, ако езичниците участвуват с тях и в духовните неща, длъжни са да им послужат и в телесните.
28Прочее, когато свърша това, като им осигуря тоя плод, ще мина през вас за Испания.
29И зная, че когато дойда при вас, ще дойда с изобилно благословение от [благовествуването на] Христа.
30А моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос, и заради любовта, която е плод на Духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мене,
31та да се избавя от противниците на вярата в Юдея, и моята услуга за Ерусалим да бъде благоприятна на светиите;
32и с Божията воля да дойда радостен при Вас, и да си почина между вас.
33А Бог на мира да бъде с всички Вас. Амин


 • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية