BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Така казва Господ: Пазете правосъдие и вършете правда, Защото скоро ще дойде спасението от Мене, И правдата Ми скоро ще се открие

Исая 56:1


 

глава 21И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.
2И внезапно стана шум от небето като хвученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, гдето седяха.
3И явиха им се езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.
4И те всички се изпълниха със Светия Дух, и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят.
5А тогава престояваха в Ерусалим юдеи, благочестиви човеци, от всеки народ под небето.
6И като се чу тоя шум, една навалица се събра; и смутиха се, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.
7И всички, смаяни и зачудени, си думаха: Ето, всички тия, които говорят, не са ли галилеяни?
8Тогава как ги слушаме да говорят всеки на собствения наш език, в който сме родени?
9Партяни, мидяни и еламити и жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понт и Азия,
10Фригия и Памфилия, от Египет и ония страни от Ливия, които граничат с Киринея, и посетители от Рим - и юдеи и прозелити,
11критяни и араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела.
12И те всички се смаяха, и в недоумение си думаха един на друг: Какво значи това?
13А други им се присмиваха, казвайки: Те са се напили със сладко вино.
14А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и им проговори, казвайки: Юдеи, и всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане знайно, това, и внимавайте в моите думи.
15Защото тия не са пияни, както вие мислите, понеже е едвам третият час на деня;
16но това е казаното чрез пророк Иоила: -
17"И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища;
18Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват.
19И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим;
20Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен.
21И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".
22Израилтяни, послушайте тия думи: Исуса Назарянина, мъж засвидетелствуван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него посред вас, както сами вие знаете,
23Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници;
24Когото Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан Той от нея.
25Защото Давид казва за Него: - "Винаги гледах Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, за да не се поклатя;
26Затова се зарадва сърцето ми, и развесели езикът ми, А още и плътта ми ще престоява в надежда;
27Защото няма да оставиш душата ми в ада, Нито ще допуснеш Твоят Светият да види изтление.
28Изявил си ми пътищата на живота; В присъствието си ще ме изпълниш с веселба".
29Братя, мога да ви кажа свободно за патриарха Давида, че и умря и биде погребан, и гробът му е у нас до тоя ден.
30И тъй, понеже беше пророк, и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от плода на неговите чресла [по плът ще въздигне Христа, да Го] постави на престола му,
31той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта му видя изтление.
32Тогова Исуса Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.
33И тъй, като се възвиси до Божията десница, и взе от Отца обещания Свети Дух, Той изля това, което виждате и чувате.
34Защото Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: - "Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми,
35докле положа враговете Ти за Твое подножие".
36И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че Тогова Исуса, Когото вие разпнахте, Него Бог е направил и Господ и Помазаник.
37Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра и на другите апостоли: Какво да сторим, братя?
38А Петър им рече: Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.
39Защото на вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си.
40И с много други думи заявяваше и ги увещаваше, казвайки: Избавете се от това извратено поколение.
41И тъй, тия, които приеха поучението му, се покръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.
42И те постоянствуваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите.
43И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.
44И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо;
45и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.
46И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,
47като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха. • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية