BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

На Господа Израилевия Бог упова. Нямаше подобен нему между всичките Юдови царе, ни между ония, които бяха подир него, нито преди него

4 Царе 18:5
Предсказание за раждането на Исус, El Greco


 

глава 11Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития,
2както ни ги предадоха ония, които отначало са били очевидци и служители на евангелското слово,
3видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле,
4за да познаеш достоверността на това, в което си бил поучаван.
5В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.
6Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби.
7И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст.
8И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред,
9по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.
10И в часа на каденето цялото множество на людете се молеше отвън.
11И яви му се ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар.
12И Захарий като го видя, смути се, и страх го обзе.
13Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.
14Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.
15Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
16И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.
17Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.
18А Захария рече на ангела: По какво ще узная това? защото аз съм стар, и жена ми е в напреднала възраст.
19Ангелът в отговор му каза: Аз съм Гавриил, който стои пред Бога; и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това.
20И, ето, ще млъкнеш, и не ще можеш да говориш, до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми, които ще се сбъднат своевременно.
21И людете чакаха Захария, и се чудеха, че се бави в храма.
22А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, защото той им правеше знакове и оставаше ням.
23И като се навършиха дните на службата му, той отиде у дома си.
24А след тия дни жена му Елисавета зачна; и криеше се пет месеца, като казваше:
25Така ми стори Господ в дните, когато погледна милостиво, за да отнеме от човеците причината да ме корят.
26А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,
27при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария.
28И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените].
29А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав.
30И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение.
31И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
32Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
33Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
34А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?
35И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
36И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна.
37Защото за Бога няма невъзможно нещо.
38И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.
39През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град,
40и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета.
41И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух,
42и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!
43И от какво ми е тая чест, да дойде при мене майката на моя Господ?
44Защото, ето, щом стигна гласът на твоя поздрав до ушите ми, младенецът заигра радостно в утробата ми.
45И блажена е тая, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа.
46И Мария каза: - Величае душата ми Господа,
47И зарадва се духът ми в Господа Спасителя мой.
48Защото погледна милостиво на низкото положение на слугинята Си; И, ето, от сега ще ме облажават всичките родове.
49Защото Силният извърши за мене велики дела; И свето е Неговото име.
50И, през родове и родове, Неговата милост. Е върху ония които Му се боят.
51Извърши силни дела със Своята мишца; Разпръсна ония, които са горделиви в мислите на сърцето си.
52Свали владетели от престолите им. И въздигна смирени.
53Гладните напълни с блага. А богатите отпрати празни.
54Помогна на слугата Си Израиля. За да помни да покаже Милост.
55(Както бе говорил на бащите ни). Към Авраама и към неговото потомство до века.
56А Мария, като преседя с нея около три месеца, върна се у дома си.
57А на Елисавета се навърши времето да роди; и роди син.
58И като чуха съседите и роднините й, че Господ показал към нея велика милост, радваха се с нея.
59И на осмия ден дойдоха да обрежат детенцето; и щяха да го нарекат Захария, по бащиното му име.
60Но майка му в отговор каза: Не, но ще се нарече Иоан.
61И рекоха й: Няма никой в рода ти, който се нарича с това име.
62И запитаха баща му със знакове, как би искал той да го нарекат.
63А той поиска дъсчица и написа тия думи: Иоан е името му. И те всички се почудиха.
64И на часа му се отвориха устата, и езикът му се развърза, и той проговори и благославяше Бога.
65И страх обзе всичките им съседи; и за всичко това се говореше по цялата хълмиста страна на Юдея.
66И всички, като чуха, пазеха това в сърцата си, казвайки: Какво ли ще бъде това детенце? Защото Господната ръка беше с него.
67Тогава баща му Захария се изпълни със Светия Дух и пророкува, казвайки:
68Благословен Господ, Израилевият Бог, Защото посети Своите люде, и извърши изкупление за тях.
69И въздигна рог на спасение за нас В дома на слугата Си Давида,
70(Както е говорил чрез устата на светите Си от века пророци).
71Избавление от неприятелите ни и от ръката на всички които ни мразят,
72За да покаже милост към бащите ни, И да спомни светия Свой завет,
73Клетвата, с която се закле на баща ни Авраама.
74Да даде нам, бидейки освободени от ръката на неприятелите ни. Да Му служим без страх,
75В светост и правда пред Него, през всичките си дни.
76Да! и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се наречеш; Защото ще вървиш пред лицето на Господа да приготвиш пътищата за Него.
77За да дадеш на Неговите люде да познаят спасение Чрез прощаване греховете им,
78Поради милосърдието на нашия Бог, С което ще ни посети зора отгоре,
79За да осияе седящите в тъмнина и в мрачна сянка; Така щото да отправи нозете ни в пътя на мира.
80А детенцето растеше и крепнеше по дух; и беше в пустините до деня, когато се яви на Израиля.


 • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية