BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Господ е превъзвишен, защото обитава на високо; Той е изпълнил Сион с правосъдие и правда

Исая 33:5
Кръщението на Исус, Annibale Carracci


 

глава 11Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;
2както е писано в книгата на пророк Исаия: - "Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си, Който ще устрои Твоя път;
3Глас на един, който вика в пустинята: Пригответе пътя за Господа, Прави направете пътеките за Него".
4Иоан дойде, който кръщаваше в пустинята, и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
5И излизаше при него цялата Юдейска страна и всичките ерусалимляни, и кръщаваха се от него в реката Иордан, като изповядваха греховете си.
6А Иоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си, и хранеше с акриди и див мед.
7И като проповядваше, казваше: Подир мене иде Онзи, който е по-силен от мене, Комуто не съм достоен да се наведа и развържа ремика на обущата Му.
8Аз ви кръщавам с вода; а Той ще ви кръсти със Светия Дух.
9През тия дни дойде Исус от Назарет Галилейски и се кръсти от Иоан в Иордан.
10И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.
11И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюблен Син; в Тебе е Моето благоволение.
12И веднага Духът Го закара в пустинята.
13И беше в пустинята четиридесет дни изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.
14А след като Иоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки:
15Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;
16А когато минаваше край галилейското езеро {Гръцки: Море, така и навсякъде в това евангелие.}, видя Симона и брата на Симона, Андрея, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
17И рече им Исус: Вървете след Мене, и Аз ще ви направя да станете ловци на човеци.
18И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
19И като отмина малко, видя Якова Заведеев и брата му Иоана, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.
20И веднага ги повика; и те оставиха баща си Заведея в ладията с надничарите, и отидоха след Него.
21И дохождат в Капернаум; и незабавно в съботата Исус влезе в синагогата и поучаваше.
22И те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като един, който има власт, а не като книжниците.
23И скоро след това се намираше в синагогата им човек хванат от нечист дух, който извика, думайки:
24[Остави ни!] Какво имаш Ти с нас, Исусе назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си, Светий Божий.
25Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни, и излез от него.
26Тогава нечистият дух, като го сгърчи, изкрещя със силен глас и излезе от него.
27И всички се смаяха, тъй щото разискваха помежду си, думайки: Що е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове, и те Му се покоряват!
28И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата галилейска околност.
29И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Иоана в къщата на Симона и Андрея.
30А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казват за нея.
31И Той се приближи, и като я хвана за ръка, дигна я; и [на часа] треската я остави, и тя им прислужваше.
32И като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всичките болни и хванати от бяс.
33И целият град се събра пред вратата.
34И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.
35И сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.
36А Симон и ония, които бяха с Него изтичаха подире Му.
37И като Го намериха, казват Му: всички те търсят.
38А Той им казва: Да идем другаде, в близките градчета и там да проповядвам; защото за това съм излязъл.
39И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
40И дохожда при Него един прокажен и Му се моли, коленичил при Него, казвайки: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
41А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
42И веднага проказата го остави, и той се очисти.
43И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза:
44Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Моисей.
45А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде.


 • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية