BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се

Филипяни 4:4
Исус нахранва повече от 5000 души, Daniel Hallé


 

глава 141В онова време четверовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исуса;
2и рече на слугите си: Тоя е Иоан Кръстител; той е възкръснал от мъртвите, и затова тия сили действуват чрез него.
3Защото Ирод беше хванал Иоана и беше го вързал и турил в тъмница, поради Иродиада, жената на брат си Филипа;
4понеже Иоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.
5И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го имаха за пророк.
6А когато настана рожденият ден на Ирода, Иродиадината дъщеря игра всред събраните и угоди на Ирода.
7Затова той с клетва се обеща да й даде каквото и да му поиска.
8А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тука на блюдо главата на Иоана Кръстителя.
9Царят се наскърби; но заради клетвите си, и заради седящите с него, заповяда да й се даде.
10И прати да обезглавят Иоана в тъмницата.
11И донесоха главата му на блюдо и дадоха я на девойката, а тя я занесе на майка си.
12А учениците му като дойдоха, дигнаха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исуса.
13И Исус, като чу това, оттегли се оттам, с ладия на уединено място настрана; а народът като разбра, отиде подир него пеша от градовете.
14И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях, и изцели болните им.
15А като се свечери, учениците дойдоха при Него, и рекоха: Мястото е уединено, и времето е вече напреднало; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.
16А Исус им рече: Няма нужда да отидат; дайте им вие да ядат.
17А те Му казаха: Имаме тук само пет хляба и две риби.
18А Той рече: Донесете ги тук при Мене.
19Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа.
20И всички ядоха и се наситиха; и дигнаха останалите къшеи, дванадесет пълни коша.
21А ония, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже, освен жени и деца.
22И на часа Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отвъдната страна, докле разпусне народа.
23И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли на саме. И като се свечери, Той беше там сам.
24А ладията бе вече всред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше противен.
25А в четвъртата стража на нощта Той дойде към тях, като вървеше по езерото.
26И учениците, като Го видяха да ходи по езерото, смутиха се и думаха, че е призрак, и от страх извикаха.
27А Исус веднага им проговори, казвайки: Дерзайте! Аз съм; не бойте се.
28И Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
29А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.
30Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме!
31И Исус веднага простря ръка, хвана го, и му рече: Маловерецо, защо се усъмни?
32И като влязоха в ладията, вятърът утихна.
33А ония, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина Ти си Божий Син.
34И като преминаха езерото, дойдоха в генисаретската земя.
35И когато Го познаха тамошните мъже, разпратиха по цялата оная околност и доведоха при Него всичките болни;
36и молеха Го да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха. • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية