BIBLEPAGE.NET

Четете Библията в Интернет

Стих на деня

Така да погинат всички твои врази, Господи; А ония, които Те любят, да бъдат като слънцето, когато изгрява в силата си. След това, земята имаше спокойствие четиридесет години

Съдии 5:31


 

глава 331Ето пътуванията на израилтяните, които излязоха из Египетската земя по устроените си войнства под Моисеева и Ааронова ръка.
2Моисей по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им; и ето пътуванията им според тръгванията им.
3В първия месец, на петнадесетия ден от първия месец, отпътуваха от Рамесий; на сутринта на пасхата израилтяните излязоха с издигната ръка пред очите на всичките египтяни,
4когато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съдби).
5И израилтяните, като отпътуваха от Рамесий, разположиха стан в Сокхот.
6Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.
7Като отпътуваха от Етам върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.
8А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.
9А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета, и там разположиха стан.
10Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червеното море.
11Като отпътуваха от Червеното море, разположиха стан в пустинята Син.
12Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка.
13Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус.
14Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рафидим, гдето нямаше вода да пият людете.
15Като отпътуваха от Рафидим, разположиха стан в Синайската пустиня.
16Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-атаава.
17Като отпътуваха от Киврот-атаава, разположиха стан в Асирот.
18Като отпътуваха от Асирот, разположиха стан в Ритма.
19Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес.
20Като отпътуваха от Римон-фарес, разположиха стан в Ливна.
21Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса.
22Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата.
23Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан в хълма Сафер.
24Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада.
25Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот.
26Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат.
27Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара.
28Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка.
29Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона.
30Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот.
31Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан.
32Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад.
33Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Иотвата.
34Като отпътуваха от Иотвата, разположиха стан в Еврона.
35Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Есион-гавер.
36Като отпътуваха от Есион-гавер, разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.
37А като отпътуваха от Кадис, разположиха стан в планината Ор, при края на Едомската земя.
38И по Господно повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор, и умря там, в четиридесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца.
39Аарон беше на сто и двадесет и три години, когато умря на планината Ор.
40И арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израилтяните.
41А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Салмона.
42Като отпътуваха от Салмона, разположиха стан във Финон.
43Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот.
44Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-аварим, на моавската граница.
45Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-гад.
46Като отпътуваха от Девон-гад, разположиха стан в Алмон-дивлатаим.
47Като отпътуваха от Алмон-дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево.
48А като отпътуваха от планината Аварим, разположиха стан на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.
49При Иордан разположиха стан, от Ветиесимот до Авел-ситим, на моавските полета.
50Тогава Господ говори на Моисея на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон, казвайки:
51Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато минете през Иордан в Ханаанската земя,
52изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли, и съборете всичките им оброчища.
53И завладейте земята и заселете се в нея; защото на вас съм дал тая земя за наследство.
54И да разделите земята с жребие между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всекиго наследството да бъде там, гдето му падне жребието. Според бащините си племена да наследите.
55Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви, и ще ви измъчват в земята, в която живеете.
56А и при туй, онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас. • Чуждестранни версии  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • עברית
 • Türk
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية