BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Kush i mat fjalët e veta ka dije, dhe kush ka një shpirt të qetë është njeri i matur

Fjalët e urta 17:27
 
Ati ynë

Ati ynë që je në qiell;
Që emri juaj të jetë i shenjtëruar;
Ardhtë mbretëria jote;
U bëftë vullneti yt në tokë si në qiell.
Na e jep sot bukën tonë të përditshme.
na i falë mëkatet tona dhe të na ndihmojë për të falur ata kaluan që kundër nesh.
E mos na në tundim.
Por na çliro nga i ligu.
Sepse është e qu'appartiennes juaj e mbretërisë, lavdi dhe fuqi për
Për shekuj dhe shekuj

Amen.