BIBLEPAGE.NET

Një rehatshme leximit të Biblës në internet

Vargu i Ditës

Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do t'jua japë Biri i njëriut, sepse mbi të Ati, domethënë Perëndia, vuri vulën e tij.''

Gjoni 6:27
Leximi :
Zanafilla Eksodi Levítivo Ligji i përtërirë Ligji i përtërirë Jozueu Gjyqtarët Ruthi 1 i Samuelit 2 i Samuelit 1 i Mbretërve 2 i Mbretërve 1 i Kronikave 2 i Kronikave Esdra Nehemia Ester Jobi Psalmet Fjalët e urta Predikuesi Kantiku i kantikëve Isaia Jeremia Vajtimet Ezekieli Danieli Osea Joeli Amosi Abdia Jona Mikea Nahumi - nahum Habakuku Sofonia Hagai Zakaria Malakia Mateu Marku Lluka Gjoni Veprat Romakeve 1 Korintasve 2 Korintasve Galatasve Efesianeve Filipianeve Kolosianeve 1 Selanikasve 2 Selanikasve 1 Timoteut 2 Timoteut Titit Filemonit Hebrenjte Jakobi 1 Pjetri 2 Pjetri 1 Gjoni 2 Gjoni 3 Gjoni Juda Zbulesa

Bibla

Shumica dërmuese e të krishterëve e shohin Biblën si një ndërthurje të Shkrimeve Hebraike (të njohura nga të krishterët si "Besëlidhja e Vjetër" , "Dhiata e Vjetër" ose "Testamenti i Vjetër"), dhe "Besëlidhja e Re, Dhiata e Re ose Testamenti i Ri, që përshkruan jetën e Jezusit.

Bibla është libri më i shpërndarë në botë. Të dy Shkrimet Hebraike dhe Bibla e Krishtere janë përkthyer shumë herë, dhe në më shumë gjuhë (më shumë se 2.100 gjuhë) se çdo libër tjetër. Thuhet se janë shitur më shumë se pesë miliard kopje të Biblës që prej vitit 1815, duke e bërë librin më të shitur të të gjitha kohërave.

(Wikepedia)Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë

Mateu 24:35

Biri im, trego kujdes për fjalët e mia, dëgjo thëniet e mia

Fjalët e urta 4:20

Njeriu nuk rron vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë

Mateu 4:4

Ky libër i ligjit mos u ndaftë kurrë nga goja jote, por mendohu për të ditë e natë

Jozueu 1:8
 • Versione tjera  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • Tiêng Viêt
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية